De Symfonische muziekpagina's

Door Niels Le Large

Klik hier om terug te gaan naar het Archief...

Gruweltaal

28 mei 2012


Daar is het dan, het advies van de Raad voor Cultuur. Het is een laf stuk geworden. Als je je als kunstraad bereid toont de draconische bezuigingen van je opdrachtgever te implemeteren (een kwart van het oorspronkelijke budget), doe dan niet net alsof er nog iets te adviseren valt en wees in ieder geval helder. Beperk ik mij hier tot het hoofdstuk orkesten. De enige duidelijkheid in die paragraaf is de eliminatie van zo'n 200 muzikantenbanen. Gelijk aan de omvang van drie regionale orkesten. Over alle andere zaken spuwt het advies gruwelijke taal.

Culturele basisinfrastructuur, marketingstrategie, volume, exploitatie, verdienmodel, merchandising, cultureel ondernemersschap. Zuidas-jargon over individuele kunstenaars als entrepeneurs en grote kunstinstellingen in de vorm van een handelsonderneming. Het is de mantra van een uit ideologische overwegingen terugtredende overheid en zij wordt daarbij door de Raad op haar wenken bediend. Bovendien is het hele rapport doordesemd van een berispend toontje, omdat hier en daar niet alle formulieren exact volgens de normen en vormen van de vierde macht zijn ingevuld. Terecht dat Rijksmuseumdirecteur Wim Pijbes pissig was over het openlijke dedain waarmee hij door de Raad om een afwijkend papier op de vingers werd getikt.

Nu is niets er voor de eeuwigheid en niemand hoeft te worden vrijgesteld, dus dat er ooit een orkest wordt opgeheven of in een beeldendekunstregeling wordt gekapt, is niet per definitie verwerpelijk te noemen. En dat er in financieel benarde tijden wat duidelijker onderscheid wordt aangebracht tussen kunst en kunstnijverheid valt te billijken. Nee, het is toon die hier de muziek maakt. Het advies ademt het platte volkskapitalisme van de 21-ste eeuw, dat de verheffing der massa definitief tot geschiedenis heeft vermalen en de historische wisselwerking tussen kunsten en wetenschappen als katalysator van de cultuur ontkent. En dat doe je met marskramerslatijn als co-creatief en crowdfunding.